За новото Ново финансиране на културата – статистически поглед

Вчера мина през Министерския съвет новият начин за финансиране на културните институции в България. За съжаление, според новия принцип на финансиране, значение ще имат не художествените резултати каквато беше (неуспешно приложена) идеята преди 2009, не и броят на публиката, както беше от 2010 до вчера, а финансовите възможности на жителите на града, които биха проявявали интерес към изкуство и култура.

В този смисъл, град Русе и Държавна опера-Русе в частност са най-потърпевши от всички градове с държавна оперна институция в страната, което е вероятно, за съжаление, да доведе до някои, надявам се – временни промени в политиката и състава на Държавна опера Русе.

Според справката от Националния Статистически Институт към месец декември 2014 година, град Русе е с най-ниска заетост на населението и, също така, най-ниска средна работна заплата от градовете с оперни институции у нас, което поставя Русенска опера в изключително неизгодна позиция в рамките на новото финансиране.

Ето и данните на НСИ:

Русе – средна работна заплата: 632 лв

София – средна работна заплата: 1070 лв

Варна – средна работна заплата: 743 лв

Бургас – средна работна заплата: 684 лв

Пловдив – средна работна заплата: 660 лв

Стара Загора – средна работна заплата: 784 лв

Русе – брой хора на трудов договор: 70.612 човека

София – брой хора на трудов договор: 679.356 човека

Варна – брой хора на трудов договор: 149.368 човека

Бургас – брой хора на трудов договор: 122.348 човека

Пловдив – брой хора на трудов договор: 203.933 човека

Стара Загора – брой хора на трудов договор: 101.303 човека

Видимо от така изнесените от НСИ данни, става ясно, че приблизителните годишни приходи на жителите на градовете с опери в България са:

Русе – годишни приходи на жителите: 535 млн лв

София – годишни приходи на жителите: 8.730 млн лв

Варна – годишни приходи на жителите: 1.332 млн лв

Бургас – годишни приходи на жителите: 1.004 млн. лв

Пловдив – годишни приходи на жителите: 1.615 млн лв

Стара Загора – годишни приходи на жителите: 953 млн лв

В този ред на мисли, смятам, че е време да закрием Залцбургския фестивал, защото, въпреки че е най-известният в света, сe намира в град с население колкото Русе – 148 хиляди човека. А фактът, че там е и една от най-добрите музикални академии в света, както и наличието на световно известния оркестър Моцартеум, без да коментирам модерните оперни постановки на техния театър… всичко това е очевидно някаква статистическа безсмислица. Предлагам да ги закрием!

Не искам да бъда разбран погрешно. Ще се борим! Прекалено малко са останалите хубави неща в България, за да ги оставим да се затрият. Но отново сме в ситуация да се борим за оцеляване, а не за развитие. После нека да не питаме – защо не се оправя България! Защото политиката на оцеляване и политиката на развитие са две крайно различни неща, а на нас никой не ни дава възможността да работим за развитието си…

Няма да коментирам повече – нито равните права за култура, според очевидно нищо незначещата за някои българска конституция (от нея най- са ми любими чл 20 и чл 23. Ха!), нито фактът, че самата култура, като такава се обезсмисля, защото важното вече е в кой град има повече богати жители, а не каква е потребността от духовно развитие.

Related Posts

За поправката на поправката на реформираната реформа

За изчисленията при делегиран бюджет

За финансирането на оперните театри у нас и по света

За обективността в оценяването на културните институти

За реформата и нашето отношение към нея

За поредната реформа на Реформата

За отношението ми към проблемите в културната реформа

За хората на изкуството и реформата

За Реформата в Културата

Categories

  • За мен
  • Музикален кът
  • От мен